uitbreidingsplannen

De Wageningse golfclub heeft uitbreidingsplannen en probeert die sinds enkele jaren ten uitvoer te brengen. De Gemeente Wageningen heeft recent (juli 2015) een verklaring van geen bezwaar afgegeven, waardoor de realisatie een stukje dichterbij lijkt te komen.
Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp is om de volgende redenen tegen de plannen:

  • er weinig draagvlak voor uitbreiding omdat nog geen 140 leden van de golfclug in Wageningen wonen; daarentegen is de petitie tegen de uitbreiding door zo´n 3000 mensen getekend, van wie het overgrote deel wel in Wageningen woont.
  • de plannen druisen in tegen de belangen van de vele recreanten in het gebied, omdat door afsluiting van het terrein een aanzienlijk gebied niet meer betreden kan worden en recreanten het noodgedwongen verderop (in natura 2000 gebied) zullen gaan zoeken.
  • de natuur vaart niet wel bij de voorgenomen ingrepen zoals wel wordt beweerd in het rapport dat de golfclub heeft laten opstellen; de biodiversiteit is slechts vanuit beperkte hoek bekeken. De omliggende (natuur)gebieden zullen ook negatieve gevolgen van de golfactiviteiten en de ingrepen in het landschap hebben.
    Zie ook de bevindingen van bosecoloog Jan ten Hoopen.
  • de veiligheid van wandelaars, fietsers en ruiters op kortere afstand van het toekomstige golfterrein is niet voldoende gewaarborgd. Een afzwaaiende golfbal is een akelig projectiel kan dodelijk zijn. De risico’s worden niet vernoemd en/of niet serieus genomen. Zie ´Externe veiligheid´.