Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp is opgericht in 2015 door drie actieve en betrokken buurtbewoners. De stichting werd in het leven geroepen omdat de uitbreidingsplannen van de Wageningse golfbaan een bedreiging vormden voor het karakteristieke landschap en een geliefd recreatiegebied dreigden af te sluiten voor wandelaars, fietsers en ruiters.
De stichting heeft als doel gesteld:

  1. Het bevorderen van het in stand houden van het bestaande agrarisch gebruik van de landbouwgronden op de Dorschkamp in Wageningen;
  2. het bevorderen van de toegankelijkheid van en het toezicht op het openbaar gebied op en rond de in de vorige zin genoemde landbouwgronden.

De stichting wil dit doel bereiken door en is succesvol geweest door:

  • Het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en personen;
  • Het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichting;

De activiteiten worden uitgevoerd door het bestuur, samen met een mooie groep vrijwilligers uit de buurt. Verder onderhoudt de stichting nauwe contacten met Mooi Wageningen, Natuur & Milieu federatie Gelderland en andere organisaties die eenzelfde doel nastreven.

U kunt contact opnemen met de stichting via email adres:

StichtingBCDeDorschkamp@gmail.com

Bestuur

Na een jarenlange inzet hebben de oprichters besloten om nieuwe mensen te zoeken die zich willen inzetten voor het cultuurlandschap de Dorschkamp.

Nieuwe bestuursleden zijn gevonden in:

Niels van den Berg – voorzitter

Margriet Kruse – secretaris

Sander Dijkslag – penningmeester

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers ontvangen geen enkele bezoldiging voor hun inzet voor Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp.

De stichting heeft het volgende RSIN/fiscaal nummer: 8553.77.410

Activiteiten 2023

In 2021 is de stichting begonnen zich te informeren wat wijkbewoners belangrijk vinden in relatie tot het doel van de stichting, omdat de vrije ruimte in Wageningen Hoog de komende jaren sterk onder druk komt te staan. Dat heeft te maken met de energietransitie, het woningen tekort, studentenhuisvesting tekorten en behoud van recreatieve ruimte en biodiversiteit. Al deze thema’s zijn actueel in Wageningen en zorgden onlangs ervoor dat een deel van de beschermde status van onze natuur bijna werd opgeheven. Dankzij een succesvolle campagne in de wijk konden we dat voorkomen. Maar de druk blijft bestaan.

Na de succesvolle actie van bezwaar tegen het opheffen van de status van Gelders Natuur Netwerk voor een aantal delen van het landgoed De Dorskamp, heeft de stichting een aantal bijeenkomsten georganiseerd om na te denken over de toekomst van de stichting.

Vervolgens is in 2022 verbinding gezocht met de beheerder van Landgoed De Dorskamp. In een door de stichting georganiseerde bijeenkomst heeft de beheerder een presentatie gegeven van de plannen voor het Landgoed in de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst is ook uitgesproken dat betrokken van de stichting bij het Landgoed De Dorskamp van harte welkom is.

De stichting heeft in samenspraak met diverse bewoners een wijk whatsapp opgezet genaamd Ogen & Oren van de Dorskamp waarop een aantal bewoners is gevraagd te melden als zij ongeregeldheden zien in het bosgebied.

Op verzoek van de Wijkvereniging heeft de stichting begin oktober 2022 tijdens een wijkbijeenkomst op de Wielerbaan te Wageningen Hoog een toelichting gegeven samen met de beheerder van Landgoed De Dorskamp over de stichting.

Verder is in oktober 2022 tijdens een gemeentebijeenkomst de beheerder van Landgoed De Dorskamp vertegenwoordigd door de stichting tijdens een ronde tafel sessie.

In 2023 heeft de stichting verbinding gehouden met andere gebiedseigenaren in de omgeving om oa de mogelijkheden van het duidelijk markeren van oa wandelpaden te onderzoeken.

Inkomsten

De stichting verkrijgt inkomsten door donaties van belanghebbende bij de stichting. De lasten van de stichting worden met name bepaald door bankkosten en het lidmaatschap van Natuur & Milieu federatie Gelderland. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten & lasten van het voorgaande jaar en de begroting van het komende jaar.

De penningmeester beheert het vermogen van de stichting op een lopende rekening bij de Triodos bank.

Baten & lasten